Dagtilbud for handicappede Folkeskole Børnehjem Gadebørn Børnehave Plejehjem Tyrkisk familie
   
Dagtilbud for handicappede

[tilbage til toppen]

 

Arbejdet indenfor handicapområdet i Tyrkiet har ikke så mange år bag sig og derfor arbejdes der anderledes end i Danmark. De sidste ti år er der sket en stor udvikling indenfor området. Der er blevet flere og flere institutioner, hvoraf mange er drevet på private basis, men også fonde som ejer handicap institutioner er skudt op.  

Da handicappede i Tyrkiet lever et fuldstændigt anderledes liv en i Danmark, vil emnet aflede mange pædagogiske diskussioner. Hvad  blev der f.eks. tidligere tænkt om handicappede og deres liv og hvordan holdninger er nu?

På institutionen vil vi, efter at have set forholdene, snakke med personalet om deres arbejde med handicappede og hvilke muligheder der tilbydes til handicappede i dag.

   
Folkeskole

[tilbage til toppen]

For børn i alderen 6-15 år.

Indtil for 5 år siden (1996) skulle børnene minimum gå 5 år i skole, hvilket var fra 7-12 år.

I det nye system skal børnene gå mindst 8 år i skole og de nye skoler skal også have børnehaveklasse.  

Efter rundvisning på skolen og mødet med eleverne vil vi tale med skoleinspektøren om, hvilke dårlige og gode ting, der er ved det nye system. Vi vil også se nærmere på forholdet mellem lærer og elever, som er anderledes end i Danmark.  

   
Børnehjem

[tilbage til toppen]

Institutionen er for drenge fra 0-13 år og piger fra 0-18 år. Børnene er anbragt på institutionen af staten.

I dagtimerne går børnene i forskellige skoler. I fritiden er der aktiviteter for børnene, enten på eller udenfor institutionen. Institutionen prøver på at få børnene integreret mest muligt blandt børn udenfor institutionen.

 
Gadebørn

[tilbage til toppen]

Temmelig nye projekter for gadebørn er nu startet i Antalya. Projekterne er drevet af henholdsvis staten og private fonde. De prøver på at hjælpe disse børn til at få en lettere hverdag. Der arrangeres aktiviteter for børnene og man håber på, at dette kan få dem væk fra gaden og kriminaliteten.  
   
Børnehave

[tilbage til toppen]

For børn i alderen 2-6 år.

Børnehaver er forholdsvis en nyere begreb i Tyrkiet. Teknologien har på mange områder gjort tyrkernes hverdag nemmere ligesom i resten af verden. For at få disse teknologiske ting er det nødvendigt at begge forældre er på arbejdsmarkedet. Det tyrkiske familiemønster har ændret sig fra at manden er eneforsørger til at begge forældre har en indkomst. Dette har resulteret i, at familien har brug for et sted, hvor børnene kan være, når forældrene arbejder.

I Tyrkiet er der ingen kommunale/offentlige børnehaver, de er alle drevet på privat basis, men firmaer og fabrikker, som hører under staten har børnehaver for medarbejdernes børn, f.eks. Krom fabrikken, Tekstil fabrikken eller Det tyrkiske postvæsen.  

   
Plejehjem 

[tilbage til toppen]

I Antalya er der både privat og statsejet plejehjem. Vi vil f.eks. besøge et statsplejehjem. De ældre som vil bo der, skal mindst være 60 år, fysisk og psykisk raske. De fleste af beboerne er pensionister og betaler for at bo på plejehjemmet, men hvis de ikke selv har økonomiske muligheder for dette betaler staten tilskud.

Når vi besøger dem er der muligheder for at se deres dagligdag, deres bolig og hvilke aktiviteter plejehjemsbeboerne har.  

 

   
Tyrkisk familie

[tilbage til toppen]

Her er der mulighed for at tale om  forskellige temaer med en familie i deres eget hjem. F.eks. hvordan familierelationerne er, livsstil, religion, hvordan situationen var da forældrene var børn og hvad familien vil ønske for fremtiden.